Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

PHONAK HỖ TRỢ KIỂM TRA VÀ CHỈNH MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG

PHONAK HỖ TRỢ KIỂM TRA VÀ CHỈNH MÁY TRỢ THÍNH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG

Ngày 22/4 vừa qua Trợ thính Connect Hearing, máy trợ thính Phonak đã đến trường Chuyên biệt Ánh Dương để kiểm tra thính lực và hiệu chỉnh máy trợ thính Phonak cho các em đang theo học tại trường.

Hy vọng mỗi một đóng góp của chúng tôi sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

tham-truong-anh-duong1

tham-truong-anh-duong2

tham-truong-anh-duong3

tham-truong-anh-duong4

tham-truong-anh-duong5

tham-truong-anh-duong6

tham-truong-anh-duong7

tham-truong-anh-duong8

tham-truong-anh-duong9

tham-truong-anh-duong10

tham-truong-anh-duong11
tham-truong-anh-duong12