Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

HỘI THẢO VỀ LỢI ÍCH CỦA CỦA MÁY TRỢ THÍNH TRONG HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHO TRẺ

HỘI THẢO VỀ LỢI ÍCH CỦA CỦA MÁY TRỢ THÍNH TRONG HỖ TRỢ NGÔN NGỮ CHO TRẺ

Thứ 7 ngày 22/12/2018 vừa qua, máy trợ thính Phonak đã phối hợp với trường Chuyên biệt Ánh Dương Q12 tổ chức buổi hội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ.
Trước đó, hàng tuần công ty đã hỗ trợ đo khám thính lực và chỉnh máy trợ thính miễn phí tại trường cho các bé.
Trong buổi hội thảo, Tiến sĩ thính học Nguyễn Thị Thiên Hương đã tư vấn cho các phụ huynh về kết quả thính lực của con em mình, đồng thời đề cao vai trò quan trọng của phụ huynh và giáo viên trong việc hỗ trợ phát huy khả năng nghe nói của trẻ.

Hội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻHội thảo về lợi ích của máy trợ thính trong hỗ trợ ngôn ngữ cho trẻ