Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

CHĂM SÓC SỨC NGHE HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 5, TPHCM - 4/2019

CHĂM SÓC SỨC NGHE HỘI NGƯỜI CAO TUỔI QUẬN 5, TPHCM - 4/2019

Trung tâm trợ thính Connect Hearing rất hân hạnh đón tiếp các bác hội người cao tuổi Quận 5, TPHCM đến trung tâm để được chuyên gia tư vấn và kiểm tra thính lực.

- Ngày 03/04/2019 - Phường 15

hoi-NCT-Q5-1

hoi-NCT-Q1-3

hoi-NCT-Q5-2

- Ngày 04/04/2019 - Phường 6

hoi-NCT-Q5-4

hoi-NCT-Q5-5

- Ngày 5-6/4/2019 - Phường 3 & 10

hoi-NCT-Q5-6

hoi-NCT-Q5-7

hoi-NCT-Q5-8

- Ngày 10/04/2019 - Phường 2 & 14

hoi-NCT-Q5-8

hoi-NCT-Q5-9

hoi-NCT-Q5-10

- Ngày 12/04/2019 - Phường 11

hoi-NCT-Q5-11

hoi-NCT-Q5-12

hoi-NCT-Q5-13

- Ngày 16/04/2019 - Phường 8

hoi-NCT-Q5-14

hoi-NCT-Q5-15

hoi-NCT-Q5-15

hoi-NCT-Q5-16

- Ngày 17/04/2019 - Phường 13

hoi-NCT-Q5-16

hoi-NCT-Q5-17

hoi-NCT-Q5-18

hoi-NCT-Q5-19

hoi-NCT-Q5-20

- Ngày 18/04/2019 - Phường 9

hoi-NCT-Q5-21

hoi-NCT-Q5-22

hoi-NCT-Q5-23

hoi-NCT-Q5-24

hoi-NCT-Q5-25

hoi-NCT-Q5-26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ đăng ký kiểm tra thính lực và trải nghiệm máy trợ thính Phonak: 0902367071

Tại các địa chỉ của trung tâm trợ thính Connect Hearing

Xem thêm thông tin tại Fanpage Trợ thính Connect Hearing/Phonak