Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH LÚC NÀO LÀ TỐT NHẤT

SỬ DỤNG MÁY TRỢ THÍNH LÚC NÀO LÀ TỐT NHẤT

Tiếp tục câu chuyện của những đứa trẻ nhà Hyder về máy trợ thính và âm thanh.

Những đứa trẻ nhà Hyder sẽ cho bạn thấy được rằng tại sao chúng phải đeo máy trợ thính cả ngày và chúng đã thay đổi như thế nào.