Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

MÁY TRỢ THÍNH PHONAK GIÚP TRẺ EM ĐẾN GẦN VỚI TẤT CẢ ÂM THANH CỦA CUỘC SỐNG

MÁY TRỢ THÍNH PHONAK GIÚP TRẺ EM ĐẾN GẦN VỚI TẤT CẢ ÂM THANH CỦA CUỘC SỐNG

Tiếp tục câu chuyện của những đứa trẻ nhà Hyder về máy trợ thính và âm thanh.

Từ khi có máy trợ thính, những đứa trẻ đã có thể đến gần hơn với tất cả những âm thanh của cuộc sống. Chúng có thể phát triển tốt hơn những đứa trẻ chưa có cơ hội đeo máy kịp thời như chúng.