Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

KHÁCH HÀNG - BÁC TRẦN VĂN MÊN

KHÁCH HÀNG - BÁC TRẦN VĂN MÊN

Ý kiến của bác Trần Văn Mên, khách hàng của Trung Tâm Trợ Thính Connect Hearing Chi Nhánh 1 về tầm quan trọng của việc khắc phục nghe kém để có cuộc sống tốt hơn và chất lượng sản phẩm Phonak.

Hotline tư vấn: 0902367071