Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

MINH CHỨNG GIẢI PHÁP TUYỆT VỜI CHO NGƯỜI NGHE KÉM TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN & KHOẢNG CÁCH XA

MINH CHỨNG GIẢI PHÁP TUYỆT VỜI CHO NGƯỜI NGHE KÉM TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN & KHOẢNG CÁCH XA

Từ một nghiên cứu thị trường được thực hiện với người dùng Roger

90% người dùng muốn giới thiệu Roger cho gia đình và bạn bè!

loi-ich-roger

86% người dùng cho biết họ giao tiếp, tham gia và đóng góp vào các cuộc họp với Roger hiệu quả hơn!

loi-ich-roger1

82% người dùng Roger thấy micrô Roger của họ dễ sử dụng!

loi-ich-roger2

Xem chi tiết về sản phẩm Phonak Roger tại đây