Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

KHẢO SÁT CHA MẸ CHO THẤY CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI TRẺ EM KHIẾM THÍNH VÀ GIA ĐÌNH

KHẢO SÁT CHA MẸ CHO THẤY CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI TRẺ EM KHIẾM THÍNH VÀ GIA ĐÌNH

p

Một nghiên cứu cho thấy trẻ em khiếm thính và gia đình phải đối mặt như thế nào với các rào cản khi nhận được các dịch vụ và chăm sóc mà họ cần.

Tại Hoa Kỳ, 33 trẻ sơ sinh khiếm thính được sinh ra mỗi ngày, điều đó dẫn đến là khuyết tật về giác quan đứng đầu trong nước. Một cuộc khảo sát cho thấy những trẻ em này và gia đình của chúng gặp phải các rào cản khi nhận các dịch vụ và chăm sóc cần thiết như thế nào - cả hai, từ các nhà cung cấp của nhà nước và tư nhân.

Các rào cản ngăn cản việc chăm sóc thích hợp

Một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Hiệp hội điếc và khó nghe Alexander Graham Bell ở Mỹ điều tra nhận thức của các gia đình có trẻ em điếc và nghe kém về chất lượng và tính hiệu quả của các dịch vụ nhận được.

Cuộc khảo sát bao gồm 1000 trả lời của cha mẹ có con khiếm thính dưới 15 tuổi. 80% người trả lời có con được hưởng lợi từ việc sàng lọc khiếm thính trẻ sơ sinh cũng như học ngôn ngữ nói.

Trong cuộc khảo sát, các bậc cha mẹ cho rằng, việc lựa chọn trường công lập, chi phí và chất lượng dịch vụ ngôn ngữ đang có là các rào cản để đạt được sự chăm sóc thích hợp cho con của họ. 

Các lý do tài chính

Có một đứa con khiếm thính có thể là một thách thức về tài chính. Theo khảo sát, các dịch vụ trị liệu nghe/nói, mua máy trợ thính và các thiết bị nghe hỗ trợ là ba mục mà các gia đình đánh giá hàng đầu đã tạo ra những rào cản tài chính quan trọng nhất và là những mục khi có hỗ trợ tài chính sẽ có giá trị nhất.

Ngoài ra, nó cũng ghi nhận các thời điểm khó khăn nhất về tài chánh từ bốn đến sáu tuổi, được theo dõi chặt chẽ những năm tiểu học như thế nào.

Các rào cản giáo dục

Một khi đứa trẻ khiếm thính được ba tuổi, dịch vụ giáo dục được cung cấp tại Mỹ bởi nhà nước. Những dịch vụ này tập trung vào các nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy cha mẹ các em đang phải đối mặt với những rào cản trong suốt quá trình giáo dục của chúng, ví dụ qua sự thiếu linh hoạt từ trường học quận và không có hỗ trợ thích hợp từ các chuyên gia.

Theo AG Bell, khảo sát cung cấp dữ liệu, những dữ liệu này có thể được các nhà chuyên môn, các nhà hoạch định chính sách, phương tiện truyền thông và những tổ chức liên quan khác làm thay đổi tốt đẹp hơn cuộc sống tương lai của người khiếm thính.

Người dịch: Thầy thuốc ưu tú

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguồn: listeningandspokenlanguage.org/