Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

HAI NĂM LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN ĐỦ ĐỂ LÀM HƯ HẠI THÍNH GIÁC CỦA BẠN

HAI NĂM LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ỒN ĐỦ ĐỂ LÀM HƯ HẠI THÍNH GIÁC CỦA BẠN

a

Một nghiên cứu của cho Iran cho thấy: hai năm tiếp xúc với tiếng ồn tại nơi làm việc các công nhân có thể có các dấu hiệu rõ ràng của mất thính lực.

Các nhà nghiên cứu Iran đã tiến hành một nghiên cứu hai năm về các công nhân của ngành công nghiệp gạch – sứ ở Iran. Nghiên cứu của họ cho thấy khả năng nghe của công nhân của ngành công nghiệp này bị giảm xuống, do tiếng ồn tại nơi làm việc.

Tiếng ồn làm tăng ngưỡng nghe
Các nhà nghiên cứu nghiên cứu 555 công nhân trẻ, tiếp xúc với tiếng ồn trong ca làm việc tám giờ của họ. Kiểm tra thính giác cho thấy ngưỡng nghe của các công nhân đã tăng lên trong hai năm – thường thấy nhiều nhất ở các tần số 3000, 4000, và 6000 Hz.
Trong năm đầu tiên có 13 người (2,34%) và trong năm thứ hai có 22 người (3,96%) có sự thay đổi ngưỡng nghe chuẩn. Trong năm thứ nhất và năm thứ hai có 49 tai phải (8,83%) và 63 tai trái (11,35%) có sự thay đổi ngưỡng nghe chuẩn. Ảnh hưởng nhiều nhất là những người lao động có tiếp xúc cao nhất với tiếng ồn. 
Tiếng ồn ở nơi làm việc làm tăng nguy cơ mất thính lực

a

Một báo cáo từ Liên minh châu Âu cho thấy có đến 28% người lao động tiếp xúc với tiếng ồn từ 85 đến 90 dB. Mặc dù hiện nay chưa có cách chữa mất thính lực, nó có thể phòng ngừa được; đặc biệt là điếc do tiếng ồn tại nơi làm việc.

Các nhà nghiên cứu Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập các chương trình bảo tồn thính giác và việc sử dụng bảo vệ thính giác tại nơi làm việc để ngăn ngừa mất thính giác trong công nhân.
Về nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học Y tế Shahid Sadoughi và được công bố trên Tạp chí khoa học thế giới (Scientific World Journal).

Nguồn: www.hindawi.com

http://www.hear-it.org/two-years-workplace-noise-enough-damage-your-hearing

Người dịch: Thầy thuốc ưu tú

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Thủy