Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

HAI MÁY NGHE LÀ TỐT NHẤT

HAI MÁY NGHE LÀ TỐT NHẤT

Theo các nghiên cứu, người sử dụng máy trợ thính thích sử dụng hai máy nghe hơn chỉ sử dụng một máy. Hai máy trợ thính làm cho họ dễ dàng theo kịp các cuộc trò chuyện hơn những người chỉ sử dụng một máy.

Theo một nghiên cứu của Hà Lan, sau khi đã thử cả hai, mang một máy trợ thính và mang 2 máy trong các khoảng thời gian giới hạn, 93% ưa thích sử dụng hai máy trợ thính hơn.

Nghiên cứu cho thấy sử dụng hai máy trợ thính làm tăng nhận biết lời và phân biệt âm thanh tốt hơn.

Một nghiên cứu của Thụy Điển cũng có kết quả tương tự: sử dụng 2 máy trợ thính cải thiện 18% nhận biết lời trong khi sử dụng một máy trợ thính chỉ cải thiện 13%.

Giống như những người tham gia nghiên cứu ở Hà Lan, đa số những người tham gia nghiên cứu ở Thụy Điển ưa thích sử dụng hai máy trợ thính hơn là chỉ sử dụng một máy. Hơn 60% người tham gia vào nghiên cứu ở Thụy Điển cho biết, hai máy trợ thính giúp nghe tốt hơn.

p

Nghiên cứu của Hà Lan với 214 người tham gia, được các nhà nghiên cứu tiến hành tại Trung tâm Y khoa hàn lâm của Đại học tổng hợp Amsterdam. Nghiên cứu của Thụy Điển với 190 người  lớn tham gia  được thực hiện tại đại học Karolinska ở Stockholm.

Nguồn: Ear Hear 29(6); Auris

http://www.hear-it.org/two-hearing-aids-best

Người dịch: Thầy thuốc ưu tú

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Thủy