Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

GIỮ KHỎE MẠNH KHI DI CHUYỂN MÙA DỊCH CORONA

GIỮ KHỎE MẠNH KHI DI CHUYỂN MÙA DỊCH CORONA

Đang trong thời gian phòng chống dịch bệnh virus Corona nên nhà mình gắng giữ sức khỏe khi di chuyển nhé.

phong-benh-dich-corona1

phong-benh-dich-corona2

phong-benh-dich-corona3

phong-benh-dich-corona4

phong-benh-dich-corona5


Nguồn: WHO