Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

 ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP (HYPERBARIC OXYGEN THERAPHY) VỚI ĐIẾC ĐỘT NGỘT

ĐIỀU TRỊ OXY CAO ÁP (HYPERBARIC OXYGEN THERAPHY) VỚI ĐIẾC ĐỘT NGỘT

Một nghiên cứu tiến hành tại New Delhi, Ấn Độ đã chỉ ra rằng liệu pháp oxy cao áp (hyperbaric oxygen therapy = HBOT) ngoài việc điều trị thông thường, có cải thiện đáng kể kết quả đối với điếc thần kinh giác quan đột ngột (sudden sensorineural hearing loss = SNHL).

Các nhà nghiên cứu, từ Viện đào tạo sau đại học về Giáo dục Y tế và Nghiên cứu (Post Graduate Institute of Medical Education and Research = PGIMER) và Bệnh viện Dr Ram Manohar Lohia nghiên cứu 40 bệnh nhân bị điếc thần kinh giác quan đột ngột để đánh giá xem liệu pháp oxy cao áp (HBOT) có như là một điều trị hỗ trợ cho điều trị y tế thông thường để cải thiện kết quả nghe không.

Các bệnh nhân tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Hai mươi người (nhóm A) được điều trị với steroid, plasma expander dextran, chiết xuất ginkgo biloba, axit nicotinic, betahistine, và acyclovir chống virut. 20 bệnh nhân khác (nhóm B) được điều trị phương pháp cơ bản giống như vậy nhưng có thêm 10 buổi điều trị oxy cao áp (HBOT). Kết quả Nghe được đánh giá trên cơ sở các kết quả đo thính lực đồ đơn âm (pure tone audiometry) vào ngày thứ 5, ngày 10, và vào cuối mỗi tháng trong 3 tháng.

Đánh giá dựa trên tỷ lệ chữa khỏi, tỷ lệ phục hồi rõ rệt, tỷ lệ hồi phục, và mức nghe được cải thiện. Mức nghe được cải thiện trung bình (mean hearing gain) là 31,5 + 20,0 dB trong nhóm B, cao hơn nhóm A đáng kể, 16,8 + 17,5 dB (p = 0,018). Tỷ lệ phục hồi rõ rệt (marked recovery rate) cũng cao hơn đáng kể ở nhóm B ở mức 50% so với 20% (p = 0,047). Tuy nhiên, không có sự khác biệt đáng kể nào được tìm thấy giữa 2 nhóm về tỷ lệ chữa khỏi (cure rate) và tỷ lệ phục hồi (recovery rate).

Họ cũng nhận thấy tuổi tác, giới tính, ù tai, và mức độ nặng của mất thính lực không ảnh hưởng đến kết quả của điếc thần kinh giác quan. Các tác giả kết luận rằng điều trị oxy cao áp cần được khuyến khích như một liệu pháp bổ trợ cùng với điều trị y tế thông thường đối với điếc đột ngột.

 

Nguồn: AHNS Translational Research Annual Meeting

Người dịch: Thầy thuốc ưu tú 

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bích Thủy