Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH PHỤ KIỆN FM - PHONAK ROGER PEN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH PHỤ KIỆN FM - PHONAK ROGER PEN

Nhà mình có đang sử dụng hệ thống FM Phonak Roger Pen để dùng cho môi trường nghe quá ồn và khoảng cách xa vui lòng xem hướng dẫn sử dụng nhanh để sử dụng đúng cách để máy được bền lâu hơn.