Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK AUDÉO P-R

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Audéo P-R được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đúng c...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK NAÍDA P-UP

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Naída P-UP được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đúng ...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK AUDÉO P

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Audéo P được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đún...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK VITUS / VITUS+

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Vitus / Vitus+ được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đ...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK VIRTO MARVEL

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Virto Marvel được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đún...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK SKY/NAÍDA MARVEL (PIN THƯỜNG)

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Sky / Naída Marvel được bền lâu, nhà mình nên sử dụng th...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH PHỤ KIỆN FM - PHONAK ROGER PEN

Nhà mình có đang sử dụng hệ thống FM Phonak Roger Pen để dùng cho môi trường nghe quá ồn và khoảng c...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK AUDÉO MARVEL (PIN SẠC)

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Audéo Marvel được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đún...

Xem thêm
icon download

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHONAK AUDÉO MARVEL (PIN THƯỜNG)

Để bảo quản và sử dụng máy trợ thính Phonak Audéo Marvel được bền lâu, nhà mình nên sử dụng theo đún...

Xem thêm