Phonak
Icon đặt lịch khám
Đặt lịch khám
Icon gọi hotline
Gọi Hotline: 0902 367 071

Góc thông tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẠC MÁY TRỢ THÍNH PHONAK MARVEL TỪ CHUYÊN VIÊN CỦA PHONAK

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẠC MÁY TRỢ THÍNH PHONAK MARVEL TỪ CHUYÊN VIÊN CỦA PHONAK

Nhà mình đang sử dụng máy trợ thính pin sạc dòng Marvel lưu ý cách sạc cho đúng để bảo quản máy tốt hơn nhé ah.

Lời khuyên từ chuyên viên của trợ thính Connect Hearing - máy trợ thính Phonak

-------------

Thông tin sản phẩm Phonak Marvel

Hotline 0902367071